Tuyển sinh Chương Trình Học Maya Animation từ Cơ Bản đến Chuyên Sâu

Tuyển sinh Chương Trình Học Maya Animation từ Cơ Bản đến Chuyên Sâu dành cho các bạn xác định theo đuổi hoạt hình 3D chuyên nghiệp.

Link chi tiết và đăng ký:
http://edu.keyframe.vn/chuong-trinh-hoc-maya-animation-chuyen-sau/
– Chương trình học có nhiều trình độ từ cơ bản đến chuyên sâu sẽ đồng hành cùng bạn từ những bước đầu tiên làm quen với lĩnh vực Animation hoạt hình 3D và phát triển tư duy, kỹ năng đến chuyên nghiệp.

– Hoàn toàn hiểu rõ và cảm nhận được thế nào là một chuyển động đẹp, có tiết tấu…từ đó tự mình thực hiện tác phẩm và tiếp tục phát triển năng lực bản thân nhờ vào tư duy và kiến thức đã được học trong chương trình học Maya Animation này.