Tổng kết lớp Photoshop cơ bản (18K38T)

Thêm một lớp Photoshop tổng kết thành công. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành khóa học Photoshop cơ bản.

Photoshop là một môn học nền tảng để đến với các mảng như Editor, UI UX, VFX, 3D… vì thế bạn nào đang có dự định cho những mảng như vậy thì cần đầu tư tham gia lớp Photoshop cơ bản này nhé.
https://keyframe.vn/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-photoshop-basic-18.html

Sau khi hoàn thành khóa học Photoshop cơ bản bạn có thể tiếp tục với khóa học Photoshop Digital Imaging.
https://keyframe.vn/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-thiet-ke-photoshop-digital-imaging-43.html

Chương trình 2D Graphic Design chuyên sâu: http://hocthietkedohoa.keyframe.vn/

Và các combo tại Keyframe, bạn có thể xem thêm tại đây: http://combo.keyframe.vn/

Điện thoại: 0979 106 109 / 0778 478 568 / (028) 3997 2268
Email: support@keyframe.vn
Địa chỉ: 06 Phan Đình Giót, P.2, Q.Tân Bình