Kỹ Thuật: SHOW – DON’T TELL Trong Nghệ Thuật Dựng Phim QUẢNG CÁO – VIRAL

Trăm nghe không bằng một thấy – Hành động luôn có giá trị hơn lời nói
Điện ảnh là nghệ thuật THỊ GIÁC – Vì vậy: Hãy cho thấy chứ đừng kể kể

Trong khuôn khổ bài post này #KEYFRAME #MAKEFILMNOTWAR muốn chia sẻ đến bạn kỹ Thuật: SHOW – DON’T TELL Trong Nghệ Thuật Dựng Phim QUẢNG CÁO – VIRAL

Với 4 bài phân tích dành cho 4 tác phẩm Quảng Cáo Viral khá thành công trên thị trường. Thạc sĩ, Đạo diễn Lê Hải Nam – Giảng viên khóa học TƯ DUY DỰNG PHIM tại #Keyframe sẽ phân tích cách mà những nhà làm phim – dựng phim đã áp dụng kỹ thuật “SHOW – DON’T TELL” vào tác phẩm của họ như thế nào.

Xem thêm thông tin khóa học Tư Duy Dựng Phim (https://keyframe.vn/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-tu-duy-dung-phim-film-montage-thinking-47.html)

Tương ứng với mỗi bài phân tích sẽ là một phim quảng cáo. Bạn nên xem trước các phim quảng cáo mà chúng tôi đã đặt link vào mỗi ảnh, sau đó hãy xem bài phân tích nhé.

1. 1. ‘Giving’ – TrueMove H:

2. 2. Gong Xi Fa Cai – Bernas:

3. 3. Neptune – Tết Đoàn Viên, 2013:

4. 4. Don’t Judge Too Quickly – ESBA Media: