Khoá học thiết kế Motion Graphic cấp tốc – Tác phẩm Small Things Make Me Happy – Học viên Thanh Bình

Thêm một tác phẩm chỉnh chu của đến từ học viên Thanh Bình – Khoá học thiết kế Motion Graphic cấp tốc . Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy Phương Nguyên bạn đã hoàn thành một tác phẩm ngắn rất là dễ thương.

Khoá học thiết kế Motion Graphic cấp tốc dạy từ cơ bản cho những bạn chưa biết gì về mảng này. Khóa học phù hợp với những bạn thiết kế 2D, 3D, đang muốn làm những video motion graphic, info graphic, quảng cáo 2D,…

Thông tin khoá học thiết kế Motion Graphic cấp tốc : https://keyframe.vn/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-after-effect-motion-graphic-2d-animation-basic-13.html

Chương trình trung hạn cho những bạn nào muốn học chuyên sâu: http://hocthietkemotion.keyframe.vn/

Khoá học thiết kế Motion Graphic cấp tốc cũng nằm trong chương trình trung cấp chính quy.
http://edu.keyframe.vn/chuong-trinh-hoc-chuyen-vien-thiet-ke-do-hoa-truyen-thong/

Điện thoại tư vấn: 0979 106 109 / 0778 478 568 / (028) 3997 2268
Email: Support@keyframe.vn