Khoá học After Effect kỹ xảo hiệu quả – Tác phẩm Deerupt – Học viên Thanh Bình

Một dân chơi mê giày Adidas đã hoàn thành một TVC giới thiệu giày Deerupt sau 2 tháng học After Effect kỹ xảo hiệu quả. Vũ Thanh Bình là một dân chơi đúng nghĩa từ Hà Nội lặn lội vào Sài Gòn ở 6 tháng để tham gia chương trình học Dựng Phim Chuyên Nghiệp tại Keyframe.

Khóa học After Effect kỹ xảo hiệu quả là khóa học cuối mà bạn ấy tham gia trong chương trình trước khi quay trở lại Hà Nội tung hoành với những gì học được.

Khóa học After Effect kỹ xảo hiệu quả có lịch khai giảng được cập nhật ở đây: https://keyframe.vn/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-after-effect-hieu-ung-1.html

Sau khi hoàn thành khóa trên bạn có thể tham gia khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX để nâng cao kỹ năng hơn nhé: https://keyframe.vn/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-ky-xao-phim-after-effect-vfx-5.html

Hoặc nếu bạn muốn chuyên sâu thì tham khảo combo Dựng Phim chuyên
Nghiệp này: http://hocdungphim.keyframe.vn/

Hotline: 0979 106 109 / 0778 478 568 / (0283) 997 2268
Email: Support@keyframe.vn