Chương Trình Học MAYA ANIMATION Chuyên Sâu

“Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao”
Kỹ Thuật, Tư Duy Dựng Hình & Animation Hoạt Hình 3D với phần mềm Maya.